Tel: +66 62 417 8298
Email: sales_chem@axxo.co.th
HOME AXXOPRODUCTSPROMOTION

HOME AXXO

STANDARD SOLUTIONS AND INSTRUMENTS AND FEATURED PRODUCTS

Read More

PRODUCTS

PRODUCTS => BRANDS AND APPLICATIONS

Read More

PROMOTION

TODAY'S PROMOTION

Read More

อันตรายจากสารพิษตกค้างยาฆ่าแมลง

อันตรายจากสารพิษตกค้างยาฆ่าแมลงในพืช ผัก ผลไม้

การใช้สารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชบนพืช ผัก และผลไม้ เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้หลายด้าน บทความนี้จะสรุปและอธิบายเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารพิษตกค้างในพืช ผัก และผลไม้ พร้อมกับแนะนำวิธีการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

อันตรายจากสารพิษตกค้างยาฆ่าแมลงในพืช ผัก ผลไม้

การใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในการเพาะปลูกพืช ผัก และผลไม้ เช่น ยาฆ่าแมลง ซึ่งสามารถช่วยควบคุมปริมาณศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี แต่การใช้สารเคมีเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสารพิษตกค้างอยู่ในผลผลิตที่เราบริโภค

1. ผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน: อาการทันที เช่น อาเจียน เวียนหัว มีแผล ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว มีแผลลุกลาม เนื่องจากการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงด้วยความไม่รู้หรืออุบัติเหตุก็ตาม.

2. ผลกระทบที่สะสมเป็นพิษเรื้อรัง: การสะสมในร่างกายผ่านการรับประทานเป็นหลัก สะสมจนเป็นผลให้เกิดโรคร้ายอื่น ๆ ตามมา ได้ เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคผิวหนัง ทารกในครรภ์พิการ.

สารเคมีที่ตกค้างในผักและผลไม้สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่:

   – ออร์แกโนฟอสเฟต: เช่น Malathion Dichlorvos EPN เป็นพิษรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น แต่ย่อยสลายได้เร็วกว่า.

   – คาร์บาเมต: เช่น Carbofuran Methomyl เป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้อยกว่าพวกออร์แกโนฟอสเฟต และย่อยสลายได้ช้ากว่า.

   – ไพรีทรอยด์: เช่น Permethrin Deltamethrin เป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้น มีความสัมพันธ์ตามโครงสร้างของ Pyrethrin ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่สกัดได้จากพืช Pyrethrum มีความเป็นพิษต่อแมลงสูง แต่มีความเป็นพิษต่อสัตว์เลือดอุ่นต่ำกว่า.

   – ออร์แกโนคลอรีน: เช่น Dicofol Dieldrin เป็นสารที่มีพิษไม่เลือก (คือเป็นพิษต่อแมลงทุกชนิด) และค่อนข้างจะสลายตัวช้า ทำให้พบตกค้างในห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อมได้นาน

เพื่อลดการตกค้างของสารเคมีในผักและผลไม้ ผู้บริโภคควรทำตามวิธีการล้างที่แนะนำ เช่น ใช้เบกกิ้งโซดา ล้างด้วยน้ำไหลผ่าน ด่างทับทิม น้ำส้มสายชู น้ำเกลือ และน้ำยาล้างผลไม้.

การตรวจหาสารตกค้างยาฆ่าแมลงในพืช ผัก ผลไม้: ความสำคัญและวิธีการ

การตรวจหาสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในพืช ผัก และผลไม้เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตที่เราบริโภคปลอดภัย การตรวจหาสารตกค้างเหล่านี้มีความสำคัญมากเนื่องจากสารพิษที่อาจปนเปื้อนในผลผลิตอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้

ความสำคัญของการตรวจหาสารตกค้างในพืช ผัก และผลไม้

การตรวจหาสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผลผลิตเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารที่เราบริโภค นอกจากนี้ยังมีความสำคัญทางกฎหมายในการควบคุมคุณภาพอาหารและการควบคุมสารพิษที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์

วิธีการตรวจหาสารตกค้างในพืช ผัก และผลไม้

1. การตรวจสารตกค้างด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
เทคนิค HPLC เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกแยะและตรวจสอบสารตกค้างในตัวอย่างอาหาร เทคนิคนี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบสารเคมีต่าง ๆ ที่มีค่าต่ำมากๆ ได้ในระดับ ppm ซึ่งเป็นระดับที่มองว่าปลอดภัยสำหรับการบริโภค

2. การใช้เทคนิค Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)
เทคนิค GC-MS ช่วยในการแยกแยะสารตกค้างและการพิสูจน์เชิงโครงสร้างของสาร เทคนิคนี้มักนำมาใช้ในการตรวจสอบสารพิษที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน

3. การใช้ Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
ELISA เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบสารตกค้างโดยใช้การทำงานของเอนไซม์ วิธีนี้มักใช้ในการตรวจสอบอาหารหรือสารตกค้างที่มีการสร้างสารตอบสนองกับเอนไซม์นั้น

4. การวิเคราะห์ตามเอกสารข้อกำหนดของท้องถิ่น (Local Regulatory Guidelines)
การตรวจสอบตามเอกสารข้อกำหนดของท้องถิ่นเป็นวิธีการที่ใช้ทั่วไปในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร โดยการตรวจสอบจะเน้นไปที่ค่าความต้องการที่กำหนดไว้ในกฎหมายท้องถิ่น

สรุป

การตรวจหาสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในพืช ผัก และผลไม้มีความสำคัญสูง เนื่องจากสามารถช่วยควบคุมคุณภาพอาหารและป้องกันการสะสมของสารพิษในร่างกายได้ การใช้เทคโนโลยีตรวจสอบต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นจะช่วยให้เราได้ผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบสารตกค้างในอาหาร และสารมาตรฐานสำหรับตรวจหาสารตกค้างยาฆ่าแมลง ติดต่อ บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด โทร. 02-346-9239 หรือ sales_chem@axxo.co.th หรือ Line : @axxochem

HOME AXXO

STANDARD SOLUTIONS AND INSTRUMENTS FEATURED PRODUCTS

Read More
ABOUT

ABOUT AXXO CHEMICALS AND SERVICES CO. LTDAxxo Chemicals and Services Co.,Ltd., established as a result of the rapid development in science, is acompany that provides scientific equipment and chemicals used […]

Read More
NEWS & EVENT

🎊 บริษัทแอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32“นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแล็บสู่ชีวิต” Medical Sciences Innovations : From lab to life ☘️🩺 บริษัทแอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมงาน 7th International Conference and […]

Read More
CONTACT

www.axxo.co.th Axxo Chemicals and Services Co.,Ltd.บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด10/13 Soi Krung Thep Kritha 7, Huamak, Bangkapi, Bangkok 1024010/13 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 02 3469 239 […]

Read More