Tel: +66 62 417 8298
Email: sales_chem@axxo.co.th
HOME AXXOPRODUCTSPROMOTION

HOME AXXO

STANDARD SOLUTIONS AND INSTRUMENTS AND FEATURED PRODUCTS

Read More

PRODUCTS

PRODUCTS => BRANDS AND APPLICATIONS

Read More

PROMOTION

TODAY'S PROMOTION

Read More

การวิเคราะห์กลุ่มไกลโฟเซต

(Glyphosate, AMPA, Glufosinate in Cereals, Cannabis, Water: No derivatization – LCMSMS)


            เป็นที่ทราบกันดีถึงการเป็นประเทศผู้ผลิตพืชภัณฑ์ทางการเกษตร และในขั้นตอนการปลูก และกำจัดวัชพืชนั้นอาจจะมีสารที่เรียกว่าไกลโฟเซต (Glyphosate) ถูกนำมาใช้งานเกษตรซึ่งอาจจะมีการตกค้างและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้ ซึ่งสารตกค้างนั้นไม่เพียงแค่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ แต่ยังสามารถตกค้างไปยังแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ ดังนั้นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องด้านผลิตภัณฑ์นี้หรือผู้ที่จะต้องควบคุมไม่ให้สารนี้มีมากจนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จะต้องมีการออกข้อกำหนดถึงปริมาณของไกลโฟเซตที่ตกค้างจะต้องไม่เกินมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ในกระบวนการวิเคราะห์เหล่านี้ก็มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานอ้างอิง


            ในปัจจุบันมีการวิเคราะห์สารกลุ่ม Glyphosate, AMPA, Glufosinate ใน ธัญพืช, กัญชา, กัญชง, น้ำตามแหล่งน้ำต่าง และพืชผักอื่น ๆ และในผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรอื่น ๆ อย่างแพร่หลาย แต่ปัญหาของการวิเคราะห์สารเหล่านี้อาจจะต้องมีการทำให้สารเปลี่ยนรูปของสารตั้งต้นก่อนหรือเรียกว่าการทำอนุพันธ์ (Derivatization) แต่เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ที่มีการใช้เครื่อง Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MSMS) จึงทำให้การวิเคราะห์ในประมาณที่ต่ำมากเป็นเรื่องที่สะดวก และง่ายมากขึ้น และจากเทคโนโลยีของผู้ผลิตเครื่อง LC-MSMS ที่มีการแข่งขันกันอย่างมากในตลาดปัจจุบัน จนทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการที่ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น และใช้งานได้ประหนึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ และความเชี่ยวชาญของผู้ผลิตที่สอน ในการฉีดสาร การวิเคราะห์สาร และการออกรายงานผล ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้ระบบอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างง่ายดาย แต่เมื่อได้เครื่องมือวิเคราะห์เหล่านั้นมา ปัญหาใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นและเป็นความกลัวของนักวิเคราะห์ คือ แล้วเราจะสกัดสารตัวอย่างได้อย่างไร สกัดออกได้หมดหรือไม่ สกัดแบบนี้อ้างอิงจากมาตรฐานไหน เอกสารที่อ้างอิงไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องทำอย่างไร Recovery ที่เหมาะสมจะต้องได้เท่าไหร่ จะมีคำถามจากลูกค้าหรือไม่ จะต้องเทียบกับหน่วยงานใหน ปรับวิธีการ (Method) อย่างไร ซึ่งคำถามเหล่านี้ผู้ที่ส่งมอบเครื่องให้นั้นไม่สามารถที่จะมาช่วยได้ในทุกคำถาม ทุกตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ AFFINSEP ได้ทำการวิจัย และทำ Protocol สำหรับการเตรียมตัวอย่างไว้อย่างละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์สารกลุ่ม Glyphosate, AMPA, Glufosinate ในธัญพืช, กัญชา, กัญชง, น้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ และพืชผักอื่น ๆ โดย AFFINSEP ได้ผลิตชุดสกัดสารเพื่อใช้ในการทำความสกัด และสารสกัดสารสำคัญเหล่านั้น จนทำให้ได้ % Yield หรือร้อยละของสารที่ต้องการสกัดสูง และ %RSD หรือร้อยละสารที่เป็นกากต่ำ โดยที่ไม่ต้องทำการอนุพันธ์ (Derivatized) และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล


Credit : FS113-15-02B : FFINIMIP SPE Glyphosate , www.affinisep.com

HOME AXXO

STANDARD SOLUTIONS AND INSTRUMENTS FEATURED PRODUCTS

Read More
ABOUT

ABOUT AXXO CHEMICALS AND SERVICES CO. LTDAxxo Chemicals and Services Co.,Ltd., established as a result of the rapid development in science, is acompany that provides scientific equipment and chemicals used […]

Read More
NEWS & EVENT

🎊 บริษัทแอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32“นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแล็บสู่ชีวิต” Medical Sciences Innovations : From lab to life ☘️🩺 บริษัทแอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมงาน 7th International Conference and […]

Read More
CONTACT

www.axxo.co.th Axxo Chemicals and Services Co.,Ltd.บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด10/13 Soi Krung Thep Kritha 7, Huamak, Bangkapi, Bangkok 1024010/13 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 02 3469 239 […]

Read More